Kwaliteit zoals u gewend bent

Kwaliteitskenmerken

HoorProfs

Dit is een groep van zelfstandige vakaudiciens die zich verenigd hebben. Ze zijn deskundig, voeren een breed assortiment aan hoortoestellen, hebben veel aandacht voor de klant en verschaffen individuele oplossingen op maat.

Wat is de meerwaarde van HoorProfs voor mij als klant?

Er wordt gewerkt met gekwalificeerd hoog opgeleid personeel, dat altijd zal streven naar de meest ideale oplossing voor u. Tevens wordt er gewerkt met topklasse apparatuur, waardoor er zeer nauwkeurige metingen kunnen worden verricht.
En uiteraard voldoen alle HoorProfs vakaudiciens aan de kwaliteitseisen van Stichting Audicienregister (StAr).

Wat kan een audicien die aangesloten is bij HoorProfs voor mij betekenen?

Omdat de HoorProfs audicien zich in uw persoonlijke gehoorproblematiek verdiept, zal hij altijd op zoek gaan naar de meest optimale aanpassing die mogelijk is, natuurlijk rekening houdend met het beschikbare budget.

Wat is de extra service die een HoorProfs audicien mij kan verlenen?

HoorProfs heeft exclusieve zorgcontracten afgesloten met zorgverzekeraars zoals Univé, VGZ, IZA en Trias. Informeer hiernaar bij uw HoorProfs vakaudicien.

 

Star register

Slechthorendheid en audiciens

De geregistreerde audicien is de deskundige bij uitstek voor het aanmeten van hoortoestellen en het leveren van andere audiologische hulpmiddelen. De geregistreerde audicien is ook toegerust om objectief vast te stellen, of iemands gehoorverlies zodanig is, dat er iets aan gedaan moet worden. Audiciens zijn dan ook zorgverleners: zij helpen slechthorenden bij hun revalidatieproces.

Klanten mogen van de audiciens verwachten dat het vaklieden zijn die professioneel tewerkgaan. De Stichting Audicienregister stelt hiervoor de norm en ziet hierop toe.

De Stichting Audicienregister

De Stichting Audicienregister bewaakt de kwaliteit van de vakopleiding tot audicien en zorgt voor bij- en nascholing. De Stichting stelt de kwaliteitsmaatstaven op voor de dienstverlening en de bedrijfsinrichting en controleert audiciens en audicienbedrijven hierop.
In de Stichting Audicienregister werken vertegenwoordigers van slechthorenden, kno-artsen, audiologen, zorgverzekeraars, fabrikanten en importeurs van audiologische hulpmiddelen én audiciens samen aan de verbetering en bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening door audiciens.

 

De registeraudicien

De Stichting Audicienregister houdt een register bij van audiciens die
• de vakopleiding tot audicien hebben afgerond,
• hun bij- en nascholingsverplichtingen nakomen
• en hun dienstverlening uitvoeren op basis van de kwaliteitsvoorschriften die door de Stichting Audicienregister zijn opgesteld.

Het Keurmerk Erkend audicien

Hoortoestelwinkels waarin wordt gewerkt volgens de kwaliteitsnormen van de Stichting Audicienregister zijn voorzien van het Keurmerk Erkend Audicien. Dit Keurmerk biedt klanten een aantal zekerheden:
• de klant wordt geholpen door registeraudiciens,
• de dienstverlening is bijdetijds en wordt verricht volgens objectieve kwaliteitsmaatstaven,
• de registeraudicien maakt gebruik van geijkte apparatuur en gevalideerde werkmethoden,
• klanten kunnen kiezen uit een breed scala van hoortoestellen: toestellen die geheel worden vergoed door de zorgverzekeraar en de meest geavanceerde toestellen waarvoor een bijbetaling noodzakelijk is,
• hoortoestellen worden eerst op proef verstrekt; pas als de klant tevreden is volgt de aanschaf,
• bij klachten kan de klant een beroep doen op de Stichting Audicienregister,
• het audicienbedrijf wordt door de Stichting gecontroleerd; bedrijven die niet voldoen aan de kwaliteitsnorm verliezen het keurmerk.

 

NVAB (Nederlandse Vereniging van Audiciens Bedrijven)

NVAB is de brancheorganisatie waarbij bijna alle audicienbedrijven in Nederland zijn aangesloten. NVAB is de woordvoerder en de belangenbehartiger van de bedrijfstak.

De audicien is de deskundige bij uitstek voor het aanmeten van hoortoestellen en andere audiologische hulpmiddelen. Audiciens zijn zorgverleners: zij helpen slechthorenden bij hun revalidatieproces.

De audicienbedrijven die lid zijn van NVAB hebben gekozen voor maatschappelijk ondernemerschap. Bij deze bedrijven kunt u rekenen op:

• aandacht en warme belangstelling voor slechthorenden en voor hun wensen en problemen;
• een open, eerlijke en adviserende opstelling;
• deskundigheid en vakbekwaamheid die is verkregen door opleiding, bij- en nascholing en ervaring;
• een goede constructieve samenwerking met voorschrijvers en met zorgverzekeraars.

Stufkens Optiek Tiel
Optiek/Hoorspecialist

Tiel

Hoogeindsestraat 20
4001 AB Tiel
0344-613523
info@stufkens-tiel.nl

Twijfelt u aan uw gehoor?

Doe dan nu een gratis gehoortest! Deze hoortest kan uitwijzen of de twijfels terecht zijn.

De Hoorspecialist

Bekijk de kwaliteitskenmerken waar Stufkens aan voldoet.